Share Client Game MU Offline Full Season 6.9

Share Client Game MU Offline Full Season 6.9

Client Game MU Offline chia sẻ bởi ElfCheat – thành viên VnDev Games.

tính năng nổi bật của Game MU Offline 12.0.0.1

-Fix crash TitanLink

-Add mix wing 2.5

Add mix wing ss8

Add mix vũ khí rồng cấp 2

AntiHack sử dụng kỹ năng trong thành phố

AntiHack sử dụng kỹ năng trong khi chết

AntiHack sử dụng kĩ năng khi thoát game (god mode)

Nâng max point vượt 65535 (max = 2 tỷ)

Nâng max Pcpoint (max = 2 tỷ, ElfCheat.ini)

Thay đổi thời gian thoát, thay đổi nhân vật (2s, ElfCheat.ini)

Lệnh /money

Lệnh /change

Có thể bạn thích:   Clash of Chefs VR Full Crack

Lệnh /resetautoclient

Fix máu quái max 2 tỷ (Monster.txt)

Fix thời gian trễ sử dụng item (cắn máu) (ElfCheat\NewConfig.ini)

Lệnh /clearpoint

Lệnh /class (thay đổi class – tạm khóa)

Fix lỗi autoreset class ELF

Không đẩy nhân vật < 10 cấp độ về Lorencia/ Devias/ Noria/ Embeland sau khi thay đổi nhân vật

Fix một vài bug hệ thống.

AntiHack Speed Move (ElfCheat.ini MaxRangeMove, tăng lên nếu không hack vẫn dính)

Fix bug Selupan

Share Client MU Offline Full
Share Client MU Offline Full

AntiHack Skill Delay:

skill: 40 delay: 1111

skill: 42 delay: 1000

skill: 57 delay: 1000

skill: 62 delay: 9900

skill: 65 delay: 4900

skill: 76 delay: 1400

Có thể bạn thích:   Share Client Game LOONG 3D Offline Việt Hóa

skill: 219 delay: 4900

skill: 223 delay: 3900

skill: 224 delay: 3900

skill: 225 delay: 3900

skill: 232 delay: 1200

skill: 262 delay: 500

skill: 264 delay: 900

skill: 265 delay: 2900

Fix tỷ lệ mix wing + vũ khí rồng cấp 2:

Sub-1\SCFData\Items\SCF_ChaosMachine.ini

Bật tắt lệnh /money, /change, /resetauto, max pcpoint, thời gian thoát:

Sub-1\Data\ElfCheat\ElfCheat.ini

Chỉnh sửa điểm cộng tối đa:

Sub-1\SCFData\SCF_Character.ini

Share Client Game MU Offline Full
Share Client Game MU Offline Full

Download Server + Client game MU Offline

Hướng dẫn sử dụng VMWare:

TẢI MIỄN PHÍ

Các file server + Client:

TẢI CLIENT MU PATCH CLIENT  GAME SERVER  PATCH GAME SV

SERVER GAME PATCH TITANLINK  VMWARE WIN7X64

Hướng dẫn cài Mu Offline:

Leave a Comment